Follow by Email

יום שני, 15 בספטמבר 2014

השינויים במסים בתוכנית הכלכלית לשנת 2015

פרק המסים בתוכנית הכלכלית לשנת 2015 מתמקד בסתימת פרצות מס הגורמות לטענת רשות
המסים לאבדן הכנסות המדינה. בתוכנית הכלכלית מבקשים, בין היתר, להרחיב את חובת
הדיווח מכוח סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.
להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי)
להרחבה בנושא תכנון מס החייב בדיווח, ראו: תכנון מס החייב בדיווח ("תכנון מס
אגרסיבי")
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה.
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומייצג לקוחות בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה