Follow by Email

יום ראשון, 10 באוגוסט 2014

החקיקה בנושא חנ"ז (2014)

החוק בנושא חברה נשלטת זרה (חנ"ז) עבר מספר שינויים מהותיים בתיקון 198 לפקודת מס הכנסה. מטרת תיקון 198 לפקודה הוא, בין היתר, לחסום אסטרטגיות שונות של תכנון מס. קיימת גם הוראה מיטיבה לפיה
הגדרת שיעור המס החל יופחת ל- 15% (במקום 20% כפי שהיה לפני תיקון החוק), כך שרק הכנסה פאסיבית ששיעור המס החל עליה הוא 15% או פחות תהיה כפופה להוראות חברה נשלטת זרה. ראו:
החקיקה החדשה בנושא חנ"ז (2014(

להרחבה בנושא הצעת החוק, ראו: הוראות חדשות בנושא חברה נשלטת זרה
להרחבה בעניין השינויים במערכת המס בכלל, ראו: השינויים במסים: טיוטת חוק ההסדרים 2013-2014  
להרחבה בעניין השינויים בעקבות חוק ההסדרים, ראו: השינויים במערכת המס: 2013-2014
להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי) 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה