Follow by Email

יום שבת, 2 במרץ 2013

יהושע שריג ואח' נ' פקיד שומהלהלן תקציר פסק דין ע"מ ע"מ 414-10 יהושע שריג ואח' נ' פקיד שומה שניתן על ידי כב' השופטת מרים מזרחי בבית המשפט המחוזי בירושלים ביום 6 בדצמבר 2012. פסק הדין עוסק בערעורים של חברה בענף החשמל ושני בעלי מניותיה על שומות למיטב שפיטה וצווים שהוצאו להם. בתקציר זה אתמקד בסוגיה של ההתייחסות ליתרת חובה בכרטיס החו"ז של החברה.

לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה