Follow by Email

יום שני, 22 באפריל 2013

העתיד נמצא בביטקוין - TheMarker

 המיסוי שהטילה ממשלת קפריסין על פיקדונות בחשבונות בנק יצר גל רכישות של ביטקוין - כסף דיגיטלי מבוזר שאין גוף מרכזי המנפיק אותו או קובע את שערו. התקדים שבו ממשלה שולחת ידה לפיקדונות החוסכים בבנקים והחשש שפעולות הלאמה נוספות יינקטו במדינות נוספות, ובהן ישראל, יאיצו את רכישות הביטקוין וגם יגרמו ליצירת כסף דיגיטלי אחר בידי גורמים פרטיים שיתחרו במדינות ובבנקים המרכזיים.

להרחבה, ראו: העתיד נמצא בביטקוין

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה