Follow by Email

יום שבת, 7 בספטמבר 2013

האם יבוטל הפטור מדיווח על הכנסות והון לעולים חדשים?רשות המסים הודיעה על הכוונה לבטל את הפטור מדיווח על הכנסות ונכסי חוץ, הניתן לתושבים חוזרים ועולים חדשים אשר נקבע בתיקון 168 לפקודה. ביטול הפטור נכלל בהצעת חוק ההסדרים לשנים 2013-2014, אך בסופו של דבר הוחלט על הוצאת ביטול הפטור מהחוק. כעת, ביטול הפטור מדיווח על הכנסות ונכסי חוץ הניתן לתושבים חוזרים ועולים חדשים אמור להיות מקודם באמצעות חקיקה נפרדת. רשות המסים הסבירה כי ההצעה לביטול הפטור נובעת מהמלצת ארגון ה-OECD, כמפורט להלן.

ראו - ביטול הפטור מדיווח על הכנסות והון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה