Follow by Email

יום ראשון, 15 ביוני 2014

רשות המסים נגד חברות אינטרנט


רשות המסים מתכוונת להציג בקרוב את עמדתה בנושא מיסוי חברות אינטרנט וחברות רב־לאומיות.
הרעיון של רשות המסים הוא למצוא נוסחה מתאימה לפיה המיסוי יתבסס יותר על המרכיב הטריטוריאלי ברווחי החברה, היינו החלק שמתבצע בישראל, וזאת בניגוד למצב שבו חברה משלמת מס בעיקר על פי המדינה שבה היא רשומה או שממנה היא מנהלת את עסקיה. בעקבות דו"ח ארגון ה-OECD, כמפורט להלן, רשות המסים טוענת כי המיסוי צריך להיות לפי מבחן "מרב הזיקות הכלכליות" של החברה, אשר
יבחן את מקור הרווח הכלכלי הריאלי של חברות האינטרנט הגם שמדובר בחברות שפעילותן היא
בעיקר וירטואלית
. להרחבה, ראו: רשות המסים נגד חברות אינטרנט

להרחבה, ראו:
ראו גם:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה