Follow by Email

יום חמישי, 25 ביוני 2015

עתירה לבג"ץ נגד רשות המסים: נוהל 
גילוי מרצון מתגמל את אלה שהעלימו יותר - דין וחשבון - TheMarker

בעקבות הכתבה שפורסמה ב–TheMarker בנושא ה"מס הלא משמעותי", שלח גם עו"ד
ד"ר אבי נוב מכתב לאשר וליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, שבו תיאר את
הכשלים שפורסמו בכתבה. הוא ביקש להבהיר את העמדה בעניין תשלום "מס לא
משמעותי" ולהנחות את אנשי רשות המסים כי במקרה של דחייה תצויין הסיבה. הוא
גם ביקש לפרסם הנחייה דחופה לכל פקידי השומה לגלות רגישות יתרה ביישום
הנוהל לגילוי מרצון, במיוחד שמדובר באנשים מבוגרים, חלקם חולים וניצולי
שואה.


עתירה לבג"ץ נגד רשות המסים: נוהל 
גילוי מרצון מתגמל את אלה שהעלימו יותר - דין וחשבון - TheMarker

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה