Follow by Email

יום חמישי, 15 בספטמבר 2016

תיקון 223 לפקודה בנושא קביעת תושבותתיקון 223 לפקודת מס הכנסה קובע כי החל משנת המס 2016, תושב ישראלי אשר עובר למדינה אחרת יהיה חייב להגיש דיווח לרשות המסים, בתנאים מסוימים כמפורט בהמשך,  ולהסביר מדוע לדעתו הוא אינו חייב במס בישראל. מדובר בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו-2016 (להלן - תיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות) אשר פורסם בתאריך 7 באפריל 2016. בהתאם לתיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות אם יחיד טוען שאינו תושב ישראל אך חלה עליו "חזקת הימים", יהיה חייב בהגשת דיווח מפורט, בו יציין את העובדות עליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל, ואליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו  (סעיף 131(א)(5ה) לפקודת מס הכנסה). להרחבה, ראו: תיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה