Follow by Email

יום רביעי, 21 במרץ 2012

הכנסה פסיבית שעולה כדי עסק


הכנסה אקטיבית, להבדיל מהכנסה פסיבית, היא הכנסה עסקית הנובעת מפעילות ממשית, נמשכת ושיטתית, ולהפקתה נדרשת יגיעה אישית מצדו של בעל העסק, עובדיו, שלוחיו או אחרים מטעמו. להרחבה, ראו: מבחנים לסיווג הכנסה עסקית. ייתכנו מצבים בהם הכנסה פאסיבית תסווג כהכנסה מעסק. להרחבה בעניין זה, ראו: הכנסה פאסיבית כהכנסה מעסק.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה