Follow by Email

יום שישי, 12 ביולי 2013

החלפת מידע אוטומטי בין מדינותסוגיית העברת המידע בענייני מס בין מדינות זוכה לתשומת לב מרובה בשנים האחרונות מצד התקשורת וארגונים בינלאומיים, בין היתר לאור חשיפות רבות בנושא הפרקטיקה הרווחת של תושבי מדינות רבות בעולם, לרבות בישראל, להחזיק חשבון בנק בלתי-מדווח. שינוי מגמה בולט בתחום הזה התרחש בשנת 2013, בה נקבעה נורמה בינלאומית של העברת מידע אוטומטי בענייני מסים. להרחבה בעניין זה, ראו: חילופי מידע אוטומטיים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה