Follow by Email

יום שני, 14 באפריל 2014

מיסים על עסקאות ביטקוין בארצות הברית

רשות המסים של ארצות הברית, ה-IRS, פרסמה בחודש מרץ 2014 חוזר מס הכנסה לציבור בנושא מיסוי כסף וירטואלי, ובכלל זה ביטקוין. חוזר מס ההכנסה האמריקאי מסביר כיצד עקרונות המיסוי הקיימים, באמצעות פרשנות ה-IRS, מתאימים למיסוי עסקאות בכסף וירטואלי. אם כי, לדעתי, החוזר שלהם לוקה בחסר מבחינות רבות. ראו: מיסוי ביטקוין בארצות הברית

ראו גם:

להרחבה בעניין הרגולציה והמיסוי של הביטקוין, ראו: ביטקוין - מדריך מסים
להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה