Follow by Email

יום רביעי, 30 באפריל 2014

חקיקה חדשה בעניין זיהוי בעל חשבון בנקתזכיר חוק חדש לתיקון פקודת מס הכנסה פורסם לאחרונה והוא יאפשר לשר האוצר לבצע שינויים דרמטיים בסודיות הבנקאית. החוק מעניק סמכויות לשר האוצר להתקין תקנות אשר יחייבו מוסדות פיננסים, ובכלל זה בנקים, לברר את הפרטים של בעלי הזכויות בחשבונות המופקדים אצלם. להרחבה, ראו: חוק בעניין זיהוי בעל חשבון בנק

ראו גם:


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה