Follow by Email

יום שני, 19 באוקטובר 2015

מיסוי כספים של פלוני בחשבון בנק של אחרפסק דין ע"מ 11684-09-12, פולק יהודה נגד פקיד שומה גוש דן, שניתן על ידי כב' השופט יונה אטדגי בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום 17.9.15, עוסק בערעור בעניין ביטול שומות שהוצאו לנישום, שהוא שכיר, לאחר שפקיד השומה סבר שסכומים שהופקדו בחשבון הבנק שלו הם חלק מהכנסתו, בעוד שלמעשה היו אלו תרומות שהועברו לנזקקים. להרחבה, ראו - פולק יהודה נגד פקיד שומה גוש דן
לפסקי דין נוספים ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה