Follow by Email

יום חמישי, 5 בנובמבר 2015

חקיקה חדשה - העברת מידע בענייני מסועדת הכספים אישרה ביום 2/11/2015 לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק אשר פוצלה מחוק ההתייעלות הכלכלית לבקשת האוצר ושנועדה לאפשר לרשות המיסים לחתום על הסכמים לחילופי מידע עם רשויות מס זרות. מדובר בסעיף 13 (14) (15) – (חילופי מידע עם רשויות מס זרות) מתוך פרק ה' (מסים), בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015. להרחבה, ראו - חילופי מידע עם רשויות מס זרות
ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה