Follow by Email

יום שבת, 28 בנובמבר 2015

ההשפעות של העברת מידע אוטומטיישנם שני תהליכים שדוחפים את בעלי חשבונות הבנק הבלתי-מדווחים בחו"ל, להסדיר את מצבם. ראשית, השינויים בנושא חילופי המידע בין מדינות בענייני מסים ובעיקר אימוץ התקן לחילופי מידע של ה-OECD, והעברת מידע אוטומטי , גורמים לסדקים בסודיות הבנקאית, כך שלא ניתן להסתתר יותר מאחורי חוקי הבנקאות שהיו מקובלים בעבר. נראה כי יישום התקן לחילופי מידע בינלאומיים בשנים הקרובות, עתיד לשנות את עולם הבנקאות המוכר כיום. התהליך השני המתרחש במקביל לתהליך הראשון שהזכרנו לעיל, הוא המאמץ הבלתי נלאה של רשויות המס להגיע להסדרים עם כל מי שהוא בעלים של חשבון בנק בלתי-מדווח בחו"ל. רשות המסים פרסמה בפעם השלישית נוהל לגילוי מרצון המוגבל בזמן, כאמור לעיל, והיא מאפשרת לכל המחזיקים בחשבון בנק בלתי-מדווח בחו"ל, להצהיר על הנכסים ולדווח כל ההכנסות, מבלי שיינקטו הליכים פליליים נגדם. להרחבה, ראו: יישום חילופי מידע אוטומטיים
להרחבה בעניין חילופי המידע, ראו:
התקן לחילופי מידע אוטומטיים
האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע
להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי) 
להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: 
המדריך לתכנון מס 
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: 
מקלטי מס - המדריך לתכנון מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה