Follow by Email

יום שבת, 26 בדצמבר 2015

החלטת רשות המסים בעניין הכנסות באמצעות תוכנהרשות המסים פרסמה לאחרונה את החלטת מיסוי 8769/15 בנושא הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה. הבקשה הייתה לאשר כי המפעל שבבעלות החברה הוא מפעל תעשייתי כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון. להלן עיקרי החלטת המיסוי כולל הפנייה למקורות נוספים. להרחבה, ראו - הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה
ראו גם:
להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים
לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה