Follow by Email

יום שלישי, 26 בינואר 2016

פסק דין מיסים בנושא הורשת הפסדיםפסק הדין בנימין שרגא נגד פקיד שומה חולון, שניתן על ידי כב' השופט הרי קירש בבית המשפט המחוזי בתל‑אביב‑יפו, ביום: 8.11.15, עוסק בשאלה האם יורשי בעל עסק שנפטר רשאים לקזז את השבח שנבע ממכירת הנכס שירשו מהפסד עסקי מועבר שהיה למוריש?

לפסקי דין נוספים ראו:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטיאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה