Follow by Email

יום ראשון, 31 בינואר 2016

האם ניתן להוריש הפסדים

פסק דין חדשני שפורסם לאחרונה דן בסוגיה של זכותם של יורשים של אדם שנפטר, לקזז הפסדים עסקיים שהיו למוריש, כנגד רווחים שנבעו ממכירת נכס בעסק. מדובר בפסק דין בנימין שרגא נגד פקיד שומה חולון, אשר נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו. עד לפרסומו של פסק הדין זה, לא הייתה קיימת פסיקה ישראלית שדנה במישרין בסוגית הורשת הפסדים

להרחבה, ראו - פסיקה חדשה: האם ניתן להוריש הפסדים? 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה