Follow by Email

יום שני, 21 במרץ 2016

הצעת חוק למיסוי פעילות פייסבוק וגוגלבהתאם לתזכיר חוק חדש של משרד האוצר, ניתן יהיה להטיל מס ישראלי בגין רכישת מוצרים ושירותים אלקטרוניים, שירותי תקשורת ושידורי רדיו וטלוויזיה המסופקים על ידי חברות וגופים, כמו גוגל, פייסבוק ואמזון, שמושבם אינו בישראל. בהתאם להערכות של משרד האוצר, אם יתקבל תזכיר חוק מיסוי דיגיטלי, הדבר יוביל לתוספת הכנסות של עשרות מיליוני שקלים למדינה בשנה. להרחבה, ראו: תזכיר חוק מיסוי דיגיטלי
ראו גם:
להרבה בעניין פרויקט ה-BEPS, ראו: תוכנית ה- BEPS והמאבק בתכנוני מס בינלאומיים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה