Follow by Email

יום ראשון, 27 במרץ 2016

שינויים במבחן הימים לצורך קביעת תושבותאחד התיקונים לפקודת מס הכנסה שוועדת הכספים אישרה לאחרונה, עוסק בקביעת תושבות היחיד לענייני מס, ובפרט ביחס לאדם שחזקה עליו כי הוא תושב ישראל. מטרת אותם תיקונים לפקודת מס הכנסה שהציעו שר האוצר ורשות המסים, היא לשפר את גביית המסים ולהילחם בהון השחור. מנהל רשות המסים, משה אשר, אמר כי תיקוני חקיקה אלה ובכלל זה התיקון לעניין אדם שחזקה עליו כי הוא תושב ישראל, מהווים צעד נוסף בתכניתה של רשות המסים להגביר את השקיפות במערך המס, כך שנטל המס יתחלק באופן שוויוני ולא ייפול רק על כתפיהם של האזרחים שומרי החוק. לאחר שהתיקונים אושרו בקריאה ראשונה בכנסת, לרבות לעניין אדם שחזקה עליו כי הוא תושב ישראל, עוברת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.
להרחבה בעניין זה, ראו: אדם שחזקה עליו כי הוא תושב ישראל
להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה