Follow by Email

יום חמישי, 17 בנובמבר 2016

מיסוי אי תחרות בעת פרישהבלינק להלן עיקרי פסק דין ע"א 5083/13, פקיד שומה כפר סבא נגד יוסף ברנע, אשר ניתן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ביום 10.08.2016. פסק דין פקיד שומה כפר סבא נגד יוסף ברנע עוסק בשאלה הבסיסית, והיא מה דינו של תקבול המוענק לעובד על ידי מעבידו תמורת חתימה על תניית אי תחרות בעת פרישה ממקום העבודה? האם מדובר בהכנסה הונית בגינה יחוב העובד במס רווחי הון, או שמא מדובר בהכנסה פירותית בגינה יחוב העובד במס הכנסה בהתאם למדרגת המס הרלוונטית?
לפסקי דין נוספים ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה