Follow by Email

יום שבת, 19 בנובמבר 2016

אכיפת דיני המס על ידי הבנקיםהפיקוח על הבנקים פרסם לאחרונה מכתב למערכת הבנקאית בנושא היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור. המשמעות של המכתב היא כי הבנקים אוכפים את דיני המס
והם יחמירו מעתה את דרישותיהם בנושא אכיפת דיני המס. המכתב של הפיקוח על הבנקים דורש מהבנקים לבחון את מדיניות הערכת הסיכונים שלהם ולעדכן את הבקרות ואת מערכי ההדרכה שלהם, כך שינקטו בזהירות הנדרשת כדי למנוע עבירות מס. להרחבה, ראו: הבנקים אוכפים את דיני המס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה