Follow by Email

יום רביעי, 12 בדצמבר 2012

רון אלפסי נגד פקיד שומה רמלהעיקרי פסק הדין ע"מ 1292/07,רון אלפסי נגד פקיד שומה רמלה, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו,  בפני כב' השופט מגן אלטוביה, שניתן ביום: 25.11.2012. פסק הדין עוסק בשאלה, האם יותר למערער לקבל זיכוי מהמס שהוא חב בישראל בגין מיסים ששולמו למדינת אורגון שבארצות הברית.להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית. להרחבה בנושא זיכוי ממס, ראו: מדריך מיסוי בינלאומי: זיכוי ממס, כולל המלצות לתכנון מס.
 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה