Follow by Email

יום רביעי, 5 בדצמבר 2012

גילוי מרצון - קיזוז הפסדיםרשות המסים פרסמה ביום 02.12.2012 הבהרה לנוהל החדש לגילוי מרצון ביחס להכנסות מחו"ל, בעניין קיזוז הפסדים ביחס לגילוי מרצון. במסגרת נוהל גילוי מרצון, רשות המסים מאפשרת לאזרחים להצהיר על הון או נכסים שהם מחזיקים בחו"ל בחשבונות בנק זרים ואשר לא דווחו עליו. בתמורה לגילוי המידע על הנכסים וההכנסות שלא דווחו כדין, מוסר המידע זוכה להקלות מדהימות מרשות המסים כמפורט להלן, ובמיוחד מובטח לו חסינות מהליך פלילי. ההבהרה עוסקת בסוגיית קיזוז הפסדים מחו"ל.

להרחבה בנושא גילוי מרצון, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרהאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה