Follow by Email

יום שבת, 25 בינואר 2014

פסיקה חדש בנושא תושבות החברהפסק דין חדש שניתן לאחרונה בעניין ינקו וייס נגד פקיד שומה חולון, ישפיע בצורה דרמאטית על ישראלים המחזיקים בחברות זרות. בפסק הדין נקבע כי חברה זרה המנוהלת ונשלטת מישראל, תיחשב בתנאים מסוימים כחברה מקומית ותשלם מס בישראל. לפיכך יש לבחון מחדש את מבנה השליטה על חברות זרות בבעלות תושבי
ישראל. להרחבה, ראו:
היערכות בנושא שליטה וניהול
 

ראו גם:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה