Follow by Email

יום שלישי, 18 בפברואר 2014

פסק דין בעניין מיסוי עובד שנשלח על ידי המדינה



תקציר פסק דין ע"מ 45933-11-10, דורון כהן נגד פקיד שומה חדרה שניתן על
ידי כב'
השופטת ש. וסרקרוג בבית
המשפט המחוזי בחיפה, ביום 12.12.13. פסק הדין עוסק בשאלה האם חבות המס החלה על הכנסה בחו"ל של עובד תושב ישראל, שנשלח על ידי
מדינת ישראל ‑ היא על פי סעיף 121 לפקודה או רק על פי כללי מס הכנסה הנוגעים
לישראלים בעלי הכנסה בחו"ל?

לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי
דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי
   
ניתן לקבוע פגישה עם עורך
דין מיסים
 בהתראה קצרה 
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין
לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה