Follow by Email

יום שישי, 7 בפברואר 2014

פסק דין בעניין פקיד שומה חיפה נגד חיים ניסיםלהלן עיקרי פסק הדין ע"א 2640/11, פקיד שומה חיפה נגד חיים ניסים, שניתן בבית המשפט העליון בשבתו
כבית משפט לערעורים אזרחיים ניתן ביום: 2.2.14. מדובר בערעור על פסק דינו של בית
המשפט המחוזי בחיפה מיום 26.01.2011 בתיק ע"מ 859/08 שניתן על ידי כב' השופט
ר' סוקול, ביחס בבב ביחס לסיווג מענקים שקיבלו עובדי בז"ן במסגרת הפרטת החברה,
וקביעה כי מענקים אלו ייחשבו  כהכנסת עבודה
פירותית לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה