Follow by Email

יום ראשון, 23 בפברואר 2014

שיעורי מס החברות מופחתים בישראל



חברה מועדפת זכאית לשיעורי מס נמוכים בהתאם למיקום הגיאוגרפי של המפעל המועדף ושנת
הזכאות כמפורט בלינק -


שיעורי מס החברות בחוק לעידוד השקעות הון



ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה