Follow by Email

יום שלישי, 14 באפריל 2015

מיסוי בישראל של חברות אינטרנט זרותחברות אינטרנט זרות המקיימות פעילות עסקית בישראל, כמו גוגל ופייסבוק, עשויות להתחייב ברישום במע"מ כעוסק מורשה ועסקאותיהם עשויות להתחייב במס ערך מוסף, כפי שעולה מעמדת רשות המסים אשר פרסמה  לאחרונה הנחיות למיסוי פעילות של חברות זרות בישראל, כמפורט להלן. בנוסף לחיוב במע"מ, בתנאים מסוימים, ולגבי חלק מהחברות, הן עשויות להתחייב גם במס הכנסה. להרחבה, ראו: מיסוי פעילות באינטרנט של חברות זרות
ראו גם:
ראו גם:
להרחבה בנושא "מוסד קבע", ראו: "מוסד קבע" באמנות המס
להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס)
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה