Follow by Email

יום שלישי, 28 באפריל 2015

הכנסה פירותית או רווח הון, לעניין הטבות המס
האם פיצוי מחו"ל בגין הפרת חוזה, המשולם לחברה הזכאית בעיקרון להטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון, תיחשב כהכנסה מוטבת? סוגיה זאת נבחנת בימים אלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי השופט מגן אלטוביה, בסכסוך המתוקשר בין חברת מדינול לרשות המסים. להרחבה, ראו: פרשת מדינול: הכנסה פירותית או רווח הון?
להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה