Follow by Email

יום שני, 20 באפריל 2015

מס הכנסה על משיכות בעלים מחברה

במקרים רבים, פקיד השומה טוען כי משיכות הבעלים מהוות כתחליף למשיכת משכורות או דיבידנדים. במקרה כזה, פקיד השומה יבקש להטיל מס בשיעור של 50% במקרה של סיווג המשיכות כמשכורות, ובמקרה הטוב מס בשיעור של 30% ככל שהמשיכות יסווגו כדיבידנדים. סוגיה זאת של משיכות בעלים בחברה מהווה נושא להתדיינויות רבות בין נישומים לרשויות המס. במקרים רבים, הנישומים מעוניינים לסיים את ההתדיינות המתישה, ומתפשרים עם רשות המסים על גובה התשלום שהם נדרשים לשלם. 
להרחבה, ראו: מיסוי משיכות בעלים
ראו גם:
לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראופסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה