Follow by Email

יום שני, 25 במאי 2015

טופס 150 - 2015דו"ח המס השנתי כולל נספחים שונים שיש לצרף בתנאים מסוימים, כמו טופס 150, אשר עודכן לאחרונה על ידי רשות המסים. טופס 150 כולל הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ. טופס 150 עודכן בשנת 2012 בעניין חבות הדיווח במקרה של החזקה בעקיפין. כך, אם תושב ישראל מחזיק במניות של חברה זרה א', המחזיקה במניות של חברה זרה ב', עליו להגיש טופס 150 עבור כל אחת מהחברות הזרות. כעת, רשות המסים עדכנה שוב את טופס 150 והבהירה את עמדתה ביחס לדיווח על החזקה בעקיפין בחבר בני אדם תושב חוץ, כמפורט להלן. למרות שמדובר בעדכון חשוב, רשות המסים לא טרחה לפרסם זאת בדרכים המקובלות. מטרת המאמר הזה היא לסקור את השינויים שרשות המסים יזמה בטופס 150. להרחבה, ראו: טופס 150 המעודכן, 2015
להרחבה בנושא הטבות המס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה