Follow by Email

יום רביעי, 27 במאי 2015

תכנון מס של חברה משפחתית בידי עולה חדשרשות המסים פרסמה בחודש מאי 2015 את החלטת מיסוי 4528/15, ביחס לקביעת מועד תחילת תושבות בישראל, ייחוס הכנסות של חברה משפחתית בבעלות עולה חדש - תושב ישראל לראשונה וקביעת מנגנון הכנסה מעורבת. להלן עיקרי החלטת המיסוי - חברה משפחתית של עולה חדש, כולל הפנייה למקורות נוספים.
להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס
להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים
לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה