Follow by Email

יום שישי, 22 במאי 2015

הרפורמות במס המתוכננות בארצות הבריתבתקופה האחרונה הוגשו מספר הצעות לרפורמה במס בארצות הברית, הכוללות שינויים דרמאטיים במשטר המס האמריקאי. במידה ויאושרו אותן הצעות לרפורמה במס בארצות הברית הן ישפיעו לרעה, בין היתר, על תושבי ישראל המשקיעים בארצות הברית. להלן סקירה תמציתית של חלק מהצעות לרפורמה במס בארצות הברית, 2015
להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה