Follow by Email

יום שישי, 10 ביולי 2015

חילופי מידע בינלאומיים - עדכון

משרד האוצר פרסם לאחרונה תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה בכל הנוגע לחילופי מידע בינלאומיים. להלן סקירה של תזכיר החוק בעניין חילופי מידע בינלאומיים כולל הפניות למקורות נוספים וכן הערות משלימות. תזכיר החוק עשוי לעבור שינויים רבים לפני הצגתו כהצעת חוק, ועד להשלמת תהליכי החקיקה, ולפיכך יש להתייחס לדברים בהתאם. במשרד האוצר מעריכים כי הליכי החקיקה בעניין חילופי מידע בינלאומיים, יושלמו בתוך כשנה מיום פרסום תזכיר החוק. להרחבה, ראו: תזכיר חוק לחילופי מידע בינלאומיים
להשלמת הדברים בעניין חילופי מידע בינלאומיים, ראו:
ראו גם:
ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה