Follow by Email

יום שישי, 17 ביולי 2015

גילוי מרצון – עידכון יולי 2015עד היום הוגשו כ 2,200 בקשות לגילוי מרצון לרשות המסים, וההערכה היא כי יוגשו עוד כ- 1,500 בקשות עד למועד האחרון שנקבע לכך. במסגרת ההליך לגילוי מרצון ישנם שלושה מסלולים. אם יש לכם הכנסות בישראל או בחו"ל ולא דיווחתם עליהם, כדאי לכם להזדרז ולפנות לרשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון. רשות המסים עומדת לקבל מידע רב מבנקים בחו"ל, בין היתר באמצעות הוראות חוק שונות המסדירות חילופי מידע בין מדינות כמפורט להלן, ולכן חשוב לא להזניח את הטיפול בהגשת הבקשה לגילוי מרצון. בכל מקרה יש לבחון היטב את הנסיבות המיוחדות של כל תיק, לנתח את העניין מבחינה משפטית, ורק אז לקבל החלטה באיזה דרך ייעשה הגילוי ו/או הדיווח לרשות המסים. קיימות אפשרויות שונות בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל תיק. להרחבה, ראו: עדכונים בנושא גילוי מרצון – יולי 2015
להרחבה בנושא הנוהל לגילוי מרצון, ראו:
ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה