Follow by Email

יום שלישי, 7 ביולי 2015

חקירות בעניין חשבונות בנק סודיים בחו"לרשות המסים ממשיכה בנקיטת פעולות שונות לחשיפת חשבונות בנק בלתי מדווחים בחו"ל, ובכלל זה היערכות לחקירות בהתאם לרשימות שונות שבידי הרשות. מנהל רשות המסים אמר לאחרונה כי צפויים מעצרים רבים של ישראלים שמחזיקים חשבונות בנק וכספים לא מדווחים בחו"ל. עוד עולה מדבריו כי בתקופה הקרובה יוזמנו לחקירות במשרדי מס הכנסה ישראלים שלא מילאו את טופס 5329 של רשות המסים להצהרה על נכסיהם (ראו על כך להלן). להרחבה, ראו: חקירות לחשיפת חשבונות בנק בחו"ל
ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה