Follow by Email

יום שישי, 28 באוגוסט 2015

השכרת דירות רבות - האם עסק לצורכי מס?
פסק דין ע"מ 1001/09, דפנה לשם ואח' נגד פקיד שומה תל אביב 4, שניתן על ידי כב' השופט יונה אטדגי, בבית המשפט המחוזי בתל‑אביב‑יפו ביום 22.7.15, עוסק בשאלה האם דמי השכירות שהמערערים קיבלו בשנות המס הנדונות מ‑28 נכסים הם הכנסה מעסק ("הכנסה אקטיבית") לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א‑1961 (להלן ‑ הפקודה) – בהתאם לעמדת פקיד שומה תל אביב 4, או שהם "דמי שכירות שמקורם באחוזת בית או בקרקע..." ("הכנסה פאסיבית") לפי סעיף 2(6) לפקודה ‑ עמדת המערערים. אם ההכנסה תסווג לפי סעיף 2(6) לפקודה, אזי רשאים המערערים לשלם מס בשיעור של 10% בלבד ממנה לפי סעיף 122 לפקודה, ואם היא תסווג לפי סעיף 2(1) הם אינם רשאים לעשות כן. להרחבה, ראו: דפנה לשם ואח' נגד פקיד שומה תל אביב 4
לפסקי דין נוספים ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה