Follow by Email

יום ראשון, 16 באוגוסט 2015

השינויים במערכת המסים בחוק ההסדרים
מדריך הרפורמות במסים בחוק ההסדרים כולל סקירה של רפורמות במערכת המס אשר בוצעו במסגרת חוקי ההסדרים, תוכניות כלכליות ו/או חוקי התייעלות כלכלית, אשר יושמו במסגרת אישורי תקציב המדינה והמדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל, וזאת החל משנת 2013. הסקירות כוללות, בין היתר, התייחסות לשלבי החקיקה השונים, החל משלב תזכיר החוק, ועד לאישור החקיקה בכנסת. שימו לב לכך שחלק מההצעות לרפורמה במערכת המס הנדונים בשלב הראשוניים של החקיקה אינן מתקבלות ו/או עוברות שינויים שונים במסגרת אישור החקיקה בכנסת.
רשימת הסקירות:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה