Follow by Email

יום רביעי, 5 באוגוסט 2015

מס חברות מופחת לייצוא עקיףחברה המוגדרת כיצואן עקיף יכולה ליהנות מהטבות מס, כמו מס חברות בשיעורים נמוכים משמעותית, וזאת בתנאים נוספים כמפורט להלן. חברה תוגדר כיצואן עקיף אם היא מייצאת רכיבים המשמשים במוצרים מוגמרים, אשר מיוצאים על ידי חברה ישראלית אחרת.
הטבות המס המוענקות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון מכוונות אמנם לחברות תעשייתיות אשר מקיימות פעילות ייצורית וגם מייצאות, אך בתנאים שונים, גם חברה המוגדרת כיצואן עקיף יכולה ליהנות מאותן הטבות. להרחבה, ראו: הטבות מס לייצוא עקיף
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה