Follow by Email

יום רביעי, 2 בספטמבר 2015

גילוי מרצון - עדכון ספטמבר 2015בעקבות עתירה שהוגשה ביוני 2015 לבג"ץ נגד רשות המסים, פורסם כי הצדדים הגיעו להסכמה ביחס להארכת הוראת השעה של הנוהל לגילוי מרצון וכן לתיקון התנאי שלפיו הנוהל לא יחול במידה שהמס אינו משמעותי. ביחס לתנאי בנוגע למס משמעותי, בעתירה נטען, בין השאר, כי מדובר בתנאי בעייתי שמפר את עיקרון השוויון ונוגד את תכלית הנוהל לגילוי מרצון. להרחבה, ראו: עדכונים בנושא גילוי מרצון - ספטמבר 2015
להרחבה בנושא נוהל גילוי מרצון, ראו:
לעדכונים נוספים בנושא נוהל גילוי מרצון, ראו:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה