Follow by Email

יום שלישי, 15 בספטמבר 2015

תושב חוץ המעניק שירות בישראל - מיסיםתושב חוץ ממדינת אמנה המעניק שירותים שונים בישראל, עשוי להיות חשוף למיסוי ישראלי, בפרט אם מתן השירותים הוא באמצעות מוסד קבע בישראל. בהתאם לאמנות המס, זכות המיסוי הראשונית, ובמקרה זה של ישראל, תחול רק במקרה בו לאותו תושב חוץ יש בסיס קבוע או מוסד קבע בישראל. נציין בהקשר זה כי את זכויות המיסוי יש לבחון גם לאור סעיף שירותים אישיים הקיים בחלק מהאמנות של ישראל. להלן נראה כי הוראות מגבילות אלה, יכולות להיות הזדמנות עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, המעניקים שירותים בישראל. להרחבה, ראו: מיסוי תושב חוץ המעניק שירות בישראל
להרחבה בנושא אמנות המס, ראו: מדריך לאמנות המס (כולל תכנוני מס).
להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס
ראו גם: 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה