Follow by Email

יום שלישי, 29 בספטמבר 2015

גילוי מרצון: רשות המסים מעדכנתרשות המסים הודיעה על הארכת הוראת השעה של נוהל גילוי מרצון עד 30 ביוני 2016. הודעה זאת באה בהמשך להודעת רשות המסים מיום 6 בספטמבר בעניין ההחלטה העקרונית להאריך את הוראת השעה. בנוסף, במסגרת הוראת השעה המוארכת יבוטל התנאי לפיו נדרש תשלום מס משמעותי על ידי הנישום. להרחבה, ראו: עדכונים בנושא גילוי מרצון - אוקטובר 2015
לעדכונים נוספים, ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה