Follow by Email

יום שני, 17 באוקטובר 2016

חוזר רשות המסים - חברת משלח יד זרהרשות המסים פרסמה ביום 14 באוקטובר 2016, חוזר מקצועי בעניין תיקוני החקיקה החדשים בעניין חברת משלח יד זרה (חמי"ז). מטרת החוזר היא להבהיר את תיקון החקיקה שייזמה הרשות (תיקון 198 לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקפו ביום 1.1.14), במטרה לסגור תכנוני מס שונים, ופרשנות בלתי ראויה לסעיף הדן בחמי"ז ובבעלי מניותיה שהתגלו במהלך השנים בביקורת שערכה רשות המסים. להרחבה, ראו: חוזר רשות המסים בעניין חברת משלח יד זרה
ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה