Follow by Email

יום שבת, 1 באוקטובר 2016

תוספת לחוזר רשות המסים בנושא שליטה וניהולרשות המסים פרסמה ביום  31מרץ 2016 את תוספת 1 לחוזר מס הכנסה מס 4/2002 בנושא שליטה וניהול של חברה בישראל, זאת בעקבות פרסומם של פסקי הדין בעניין ניאגו, ינקו וייס ושי צמרות. רשות המסים הבהירה כי ההנחיות המצורפות בתוספת לחוזר בנושא שליטה וניהול באות כהשלמה וכתוספת לאמור בחוזר מס הכנסה  4/2002 - קווים מנחים לקביעת שליטה וניהול העוסק בכללים לקביעת שליטה וניהול בחבר בני אדם. להרחבה, ראו: תוספת לחוזר בנושא שליטה וניהול
להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס
להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה