Follow by Email

יום שלישי, 4 באוקטובר 2016

מיסוי השכרת דירותלהלן קטע מראיון שנערך איתי ואשר פורסם בערב החג ב"דהמרקר" - פסקי הדין שהתקבלו באחרונה בבתי המשפט קובעים אמות מידה שונות למענה על שאלה זו. בין השאר, עולה מהם כי אדם יכול להחזיק בעשרות דירות ולהשכירן, בלי שייחשב למנהל עסק להשכרה. ואולם למרות התוצאה הקשה לעיכול של פסק הדין, שמזכה את בירן בפטור משמעותי ממס על הכנסות גדולות של מיליוני שקלים, מומחי מסים אינם סבורים כי היא שגויה. "פסק הדין בעניין בירן הוא מאוזן ונכון", אומר עו"ד אבי נוב. "גם אם רשות המסים תערער עליו לעליון, אני לא בטוח שהעליון יפסוק אחרת. פסק הדין בעניין בירן גם תואם פסקי דין קודמים עם נסיבות דומות".  נוב מסביר כי במקרה הזה, נקבע כי מספר הדירות לכשעצמו אינו האינדיקציה היחידה לכך שמדובר בעסק, ויש לבחון זאת על פי קריטריונים נוספים. "בית המשפט מתייחס לתמונה המלאה", הוא מסביר. נוב גם לא מבין למה באים בטענות לבית המשפט. "מי שצריך לעשות משהו בעניין הזה הוא המחוקק. אם הוא רוצה, הוא יכול לקבוע שמספר דירות מסוים או הכנסה מעל רף מסוים ייחשבו לעסק. כל עוד זה לא נקבע בחוק, יש לנו את המבחנים של הפסיקה", הוא אומר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה