Follow by Email

יום חמישי, 19 בפברואר 2015

פסק דין חדש בעניין כללי מס הכנסה - בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ
להלן עיקרי פסק דין ע"מ 21131-12-12, ניר טורק נ' פקיד שומה תל אביב 3, שניתן על ידי כב' השופט יונה אטדגי בבית המשפט המחוזי בתל‑אביב‑יפו ביום 31.12.14. פסק הדין עוסק בערעור ביחס לשאלה האם  נישום, שחלים עליו כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב‑1982, יכול לדרוש שלא ליישם עליו את הכללים, ובמקומם להחיל עליו את מדרגות המס ומערכת הניכויים והזיכויים הקבועים בפקודת מס הכנסה. להרחבה, ראו: ניר טורק נ' פקיד שומה תל אביב
לפסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה