Follow by Email

יום חמישי, 12 בפברואר 2015

רשות המסים פועלת לאיתור חשבונות בנק בשוויץ
רשות המסים בישראל מגבירה לאחרונה את המאמצים שלה לתפוס בעלי חשבונות בלתי-מדווחים בנק בשוויץ, וגם במקומות אחרים בעולם, באמצעות מגוון דרכים. אחת הדרכים לתפוס בעלי חשבונות בלתי-מדווחים בנק בשוויץ, היא לנסות לרכוש ו/או להשיג בדרכים אחרות רשימות של בעלי חשבונות בנק בחו"ל המצויים בידי רשויות מס במדינות אחרות. כך לדוגמא, ביחס לרשימה של חשבונות בנק HSBC בשווייץ התקיימו מגעים על ידי רשות המסים להשגת הרשימה, ובין היתר נעשתה פנייה לרשויות בצרפת. אין ספק כי לרשות המסים עומדים כיום מגוון אמצעים להשגת מידע ביחס לחשבונות בלתי מדווחים בנק בשוויץ.  להרחבה בעניין זה, ראו: רשות המסים בעקבות חשבונות הבנק בשוויץ
ביחס לחשבונות בלתי מדווחים בנק בשוויץראו גם:
להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצוןאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה