Follow by Email

יום שישי, 27 בפברואר 2015

קרן תל אביב לפיתוח - פסק דיןלהלן עיקרי פסק דין קרן תל אביב לפיתוח נגד פקיד שומה תל אביב שניתן על ידי כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון‑גונן, בבית המשפט המחוזי בתל‑אביב‑יפו ביום: 20.10.14. פסק הדין עוסק בערעור על שומות שהוצאו לקרן תל אביב לפיתוח לאחר שפקיד השומה קבע כי תשלום ששולם למנכ"ל שלה, באמצעות חברה בבעלותו, הינו הכנסת עבודה ולא תשלום עבור שירותי ניהול.
ע"מ 28320-05-12
קרן תל אביב לפיתוח נ' מדינת ישראל ‑ פקיד שומה תל אביב 5
מחוזי
אזרחי
מס הכנסה
לפסקי דין נוספים, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה