Follow by Email

יום רביעי, 10 באוגוסט 2016

רפורמה במיסוי בחוק ההסדרים לשנת 2017בפרק המסים בחוק ההסדרים לשנת 2017 מוצעים שינויי חקיקה דרמטיים בתחום המסים. שינויי החקיקה בפרק המסים בחוק ההסדרים לשנת 2017 משקפים את עמדת רשות המסים ביחס לצעדים הנדרשים לדעתה במאבק בהון השחור וסגירת פרצות מס. להלן סקירת השינויים המרכזיים בפרק המסים בחוק ההסדרים לשנת 2017, כולל הערות משלימות והפניות למקורות נוספים. מודגש כי שינויים שונים עשויים להתקבל בפרק המסים בנוסח הסופי של חוק ההסדרים  לשנת 2017, בתקופה הקרובה. להרחבה, ראו - פרק המסים בחוק ההסדרים לשנת 2017
לסקירות קודמות, ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה